Login


Register | Recover Password
 

Oferty specjalne

REGULAMIN PROMOCJI

„Aranżacja wnętrz z Perfekt Kredyt”

zwany dalej Promocją.

1. Organizator Promocji oraz czas trwania Promocji

1.1 Organizatorem Promocji jest Perfekt Kredyt Sp. z o.. z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 53, zwanym dalej Organizatorem.

1.2 Promocja trwa od 15.04.2013 r. do 15.07.2013 r.

2. Uczestnicy i Zasady Promocji

2.1 Uczestnikami Promocji, zwanymi w dalszej części Klientami, są wszystkie Osoby, którym zostanie udzielony oraz uruchomiony (przynajmniej 1 transza) kredyt hipoteczny za pośrednictwem Organizatora, przez instytucję finansową z którą Organizator ma podpisaną umowę o współpracę.

2.2 Minimalna wysokość kredytu opisanego w pkt 2.1 wynosi 170.000 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

2.3 Klientowi, który spełnia kryteria opisane w pkt 2.1 oraz 2.2 przysługuje bon na wykonanie indywidualnego, bezpłatnego, projektu aranżacji dowolnego, jednostkowego pomieszczenia (kuchnia, salon, łazienka, aneks kuchenny, pokój, itp.) w mieszkaniu nabytym za kredyt opisany w pkt 2.1. wykonany przez architekta wskazanego przez Organizatora (zwanego dalej Architektem).

2.4 Nie jest możliwe cedowanie prawa do projektu na osoby trzecie.

3. Zasady Aranżacji Pomieszczenia oraz szczegóły projektu

3.1 W ramach Promocji Architekt wykona jeden indywidualny projekt koncepcyjny, składający się z wizualizacji i widoków ścian wybranego przez Klienta wnętrza opisanego w pkt 2.3.

3.2 Architekt profesjonalnie doradzi i zaproponuje wybór i układ materiałów oraz elementów wyposażenia wnętrz (podłogi, płytki, armatura sanitarna, meble, elementy dekoracyjne, ścianki w zabudowie lekkiej, wnęki itp.) oraz rozmieści wybrany asortyment w projektowanym wnętrzu.

3.3 Klient będzie miał możliwość wprowadzenia dwukrotnie zmiany w projekcie do powstania ostatecznej jego wersji.

3.4 W przypadku projektu łazienki lub kuchni projekt będzie opierał się na jednej wybranej kolekcji / zestawie płytek, z możliwością zmiany koncepcji wnętrza bez zmiany wybranej kolekcji/zestawie płytek.

3.5 Projekt zostanie stworzony w oparciu o pomiary pomieszczenia pobrane przez Architekta lub dostarczone przez Klienta.

3.6 Projekt zawiera opracowanie koncepcyjne – w tym rysunki płaskie oraz opisy, wymiary, projekty koncepcyjne mebli, sufitów podwieszanych, oświetlenia, zabudowy z możliwością zasugerowania koncepcyjnego rozmieszczenia przyłączy, gniazdek i włączników.

3.7 Projekt nie zawiera opracowania technicznego (w tym rysunków i schematów technicznych) i wykonania doprowadzenia wszelkich instalacji mediów, w tym instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej.

3.8 Projekt przekazywany jest Klientowi w formie plików .jpg / .pdf na wskazany adres e-mailowy Klienta.

3.9 Ostateczne przekazanie projektu Klientowi polega na przygotowaniu zestawienia materiałowo-ilościowego (zatwierdzonej wersji projektu) potrzebnego do zakupu oraz dostarczeniu projektu w formie gotowych do wydruku rysunków i opisów dla wykonawców.

4. Przekazanie i realizacja

4.1 Organizator przekaże Klientowi bon w przeciągu 14 dni roboczych od daty uruchomienia kredytu opisanego w pkt 2.1 i 2.2.

4.2 Prawo do wykorzystania bonu przysługuje uczestnikowi do 90 dni od daty jego przekazania.

4.3 Klient kontaktuje się z Architektem w celu określenia daty spotkania z Architektem.

4.4 Czas realizacji zlecenia każdorazowo ustala Architekt po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta.

5. Pozostałe zapisy regulaminowe

6.1 Ewentualne reklamacje złożone w trakcie trwania Promocji lub do 3 dni po jej zakończeniu, rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 21 dni roboczych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i przesłana na adres 45-368 Opole ul. Ozimska 53.

6.2 Przystąpienie do Promocji przez Klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu.

6.3 Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

6.4 Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.perfektkredyt.pl.

Prezes Zarządu:

Przemysław Zapotoczny

Cookies

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.  Czytaj więcej...